• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba