• Tilknyttet sygesikringen, Falck healthcare og Prescriba

Foredrag / kurser

Foredrag af 2-3 timers varighed. Metoden demonstreres via videoklip.

Målgruppe:  

  • personale /forældre i dagpleje og daginstitutioner
  • forældre og lærere i indskolingsårene 0., 1., 2. klasse

5-6 dages kurser omfatter 

  • demonstrationer af metodens enkelte elementer
  • analyse af medbragte videoklip

Der kan være tale om et sammenhængende forløb eller 1 dag om ugen i 5-6 uger.

Målgruppe:  

  • personale i dagpleje og daginstitutioner
  • lærere i indskolingsårene 0., 1., 2. klasse
  • sundhedsplejersker og social- og sundhedspersonale

Årskursus _uddannelse til marte-meo-terapeut

 

Se mere under kursusfolder

        

Kursusfolder/tilmelding